Návštěva knihovny

Dnes jsme opět po dlouhé době navštívili místní knihovnu ve Staré Bělé.
Náplní knihovnické lekce s názvem – Tak si to přečti ! – bylo jak si správně vybrat knihu, která nás zaujme.
Cílem lekce bylo také naučit žáky orientaci v knihovně, seznámit je s nabízenými službami, pracovat s textem, vyhledávat informace a umět je dále používat.
Paní knihovnice je také seznámila s některými zajímavostmi ze života Roalda Dahla a Astrid Lindgrenové.
Chválím žáky, kteří do knihovny pravidelně chodí, čtou knihy a dokonce se zapojují do soutěže ve sbírání perel :-).