Čtení nuda není

Dočetli jsme knihu ze školní knihovny Školnice Valérie – 1. díl. Otázky a úkoly na stanovištích byly zaměřeny na informace, které jsme mohli získat právě přečtením této knihy.
Knížky do školní knihovny jsme získali díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.