Cesta k dospělosti

Program školské primární prevence se věnoval fyzickým i psychosociálním změnám, přípravě na vztahy
v dospělosti, zodpovědnosti při jejich navazování s cílem založení kvalitního vztahu lásky, na kterém
budou moci vybudovat fungující rodinu. Paní lektorce děkujeme za perfektně připravenou projektovou
výuku a těšíme se na další setkání.