Beseda s policií

proběhla v pondělí 13.11. a byla věnovaná problematice násilí, se kterým se všichni můžeme setkat ve veřejném prostoru.

Žáci dostali rady, jak se v takovém případě chovat.

hdr