Beseda o potřebách těla

V úterý 16. května byl v naší třídě lektor z Pavučiny. Nejdříve jsme se seznámili a pak měl každý možnost říct, co je jeho snem. Hlavním tématem besedy byly Potřeby těla. Bavili jsme se o tekutinách, jídle, odpočinku a pohybu. Naším úkolem bylo napsat, jaké základní potřeby nám v našem životě nejvíce chybí. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupinka dostala příběh teenagera, který měl s jednou z těchto potřeb problém, a my jsme mu měli dát radu k vyřešení jeho problému. Probírali jsme také to, jaké problémy má s těmito potřebami dnešní generace. Všichni jsme se shodli na tom, že problémem dnešní generace je hlavně elektronika a přílišné trávení času s ní. Velkým problémem byly také energetické nápoje. Vše bylo o komunikaci a povídání a ve třídě jsme si to moc užili. 

Autorky příspěvku: Karla a Markéta