Anglický jazyk – učivo pro nemocné

  • Procvičovat 2. lekci k učebnici Explore Together 1 můžete na: http://elt.oup.com/student/letsexplore
  • Učte se číst i psát slovní zásobu jídlo – pracovní list
  • Vyplň pracovní listy – napiš celé věty:
  • Procvič si učivo v dalších pracovních listech