Aktuálně

  • V příštím týdnu čtvrtletní písemky z matematiky a českého jazyka
  • 24.11. Beseda Tonda Obal
  • 28.11. Etická výchova – Pavučina, 40 Kč
  • 29.11. V 15.30 hod – v 9. A – informace rodičům žáků, kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia
  • 29.11. Třídní schůzky, v 16.30 hod v naší třídě, prosím podpis v ŽK, žáci vyplní Hodnocení 1. čtvrtletí v ŽK do 29.11.
  • Projekt Vesmír – podrobnosti dodám aktuálně
  • 2.12. Vánoční dílny, 8.00. – 11.40 hodin
  • 5.12. Planetárium Ostrava (vstupné 120 Kč, doprava tam objednaným busem, cena cca 60 Kč, cesta zpět pěšky a MHD)