Začínáme

Milé děti, vážení rodiče. Doufám, že jste všichni zdraví a těšíte se na další společný rok s kamarády. Letos k nám přibudou ještě děti z 5.B a bude nás celkem 25. Nezapomeňte na oblečení ven, odpolední svačiny a dostatek pití 😉 . Pak ještě připomínám pravidelnou úhradu 100,- Kč na ŠD vždy k 15-tému v měsíci s VS, který zůstává z loňského školního roku. Moc se na Vás s všechny těším, i když se s Vámi uvidím trochu později. Byla jsem šikovná a mám nohu v sádře. Budete mít zatím hodnou paní vychovatelku Dášu, takže jejím prostřednictvím budu tak trochu s Vámi. Hodně úspěchů v dalším školním roce přeje Palmira.🍀