7. den – ozdravný pobyt

Na dnešní den jsme si naplánovali prozatím nejdelší túru. Po náročnějším výstupu „ke kapličce“ jsme pohodovou cestou přes vrcholek Kyčera došli do Velkých Karlovic. Odtud jsme po cyklostezce opět zamířili na hotel. Zbytky po zimě nám sice daly trošku zabrat, o blátíčko nebyla nouze, ale i tak jsme si výlet moc užili. Video zde. Odpoledne se k výraznému oteplení přidalo i sluníčko. Děti si ještě jednou protáhly svaly při cestě do místního muzea. Karlovské muzeum se nachází v historickém středu Velkých Karlovic. Ve dvou budovách památkově chráněného objektu bývalého kupeckého domu z počátku 19. století děti shlédly expozice, které poskytují charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Jádrem národopisné sbírky je doma vyráběné zemědělské a salašnické nářadí, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Atmosféru dokresluje prostá valašská kuchyně s původním vybavením. Večerní program už měl opět klidnější ráz.