3D modelování – výsledky soutěže

Ve středu 3. března 2021 proběhla online prezentace a obhajoba modelů moderních staveb v 3D tisku na téma Moderní stavby.

Žáci měli za úkol vybrat si existující moderní stavbu nebo vymyslet novou, nakreslit ji a následně vytisknout. Vzhledem k uzavření školy však přišli o možnost vytištění modelu. Ta připadla na učitele informatiky. Porota vybrala v průběhu měsíce února deset nejzdařilejších nákresů, které žáci osmých a devátých tříd během ledna vytvořili v programu Sketchup, ve kterém se učili tvořit v online hodinách ICT. Nákresy a modely byly velmi zdařilé a porota měla velmi těžkou úlohu vybrat jak modely pro tisk, tak určit pořadí vytištěných modelů.

Pedagogové sledovali několik hledisek. Zaměřili se na splnění zadaných parametrů, technickou obtížnost, originalitu a způsob prezentace. Soutěžící ve video schůzce seznámili porotu se stavbou, jaký má stavba účel, proč si ji vybrali, čím je upoutala, jaký postup při práci zvolili, co bylo nejtěžší, zda se něco nového naučili a zda je práce oslovila a bavila, kolik hodin projektu věnovali. Odpolední online setkání pedagogů se soutěžícími žáky proběhlo v příjemné atmosféře a velmi rychle uteklo.

Porota nakonec vybrala jako nejlepší práci model Kateřiny Turoňové – hotelový komplex Marina Bay Sands, druhou nejzdařilejší prací označila Tančící dům Adriany Bierošové a třetí místo obsadila Klára Nováčková se stavbou Oriental Pearl Tower. Vítězové soutěže se už teď mohou těšit na zajímavé ceny, které jim budou předány po návratu do školy.

Žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme, přejeme jim, aby měli nadále možnost rozvíjet svůj talent a zájmy a také jim přejeme úspěšné přijetí na střední školy.

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Prohlubování rozvoje technické a přírodovědné gramotnosti II., který byl financován z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava.

Mgr. Eliška Chrástecká