Zdravý životní styl

První listopadový týden byl věnován třídnímu projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA. V hodině výtvarné výchovy žáci zakreslovali
obrázky jídel do potravinové pyramidy, vybarvovali mísu plnou ovoce a zeleniny. V hodinách matematiky a jazyka
českého se zabývali pracovními listy s tajenkou, zhlédli prezentaci. Děti si uvědomily, že strava, kterou jíme, je součástí
péče o naše tělo a zdraví. Děkuji rodičům za zaslání velkého množství ovoce a zeleniny.