Zdravá výživa

V pátek 5.11. jsme se věnovali zdravé výživě. Luštili jsme matematickou i slovní tajenku, zhlédli jsme potravinovou pyramidu, podle které jsme vyplnili další zadaný úkol.
Ale to nejdůležitější bylo, že jsme po všechny přestávky ochutnávali ovoce a zeleninu, jednak zakoupenou z příspěvku Sdružení rodičů a i tu, kterou donesli žáci z domu.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří poslali jakékoliv ovoce i zeleninu. Většinu z toho děti snědly a moc jim chutnalo. Všem dětem, které něco donesly, pak udělím v pondělí pochvalu.