Záznam z vycházky

Dne 28.4. jsme uskutečnili vycházku do přírody k řece Odře. Součástí této vycházky byly úkoly, které žáci plnili. Svá pozorování zapsali do záznamu z vycházky. Velmi zajímavé byly i informace ze světa mravenců, které si děti měly vyhledat v encyklopediích nebo na internetu. Nejhezčí částí jejich práce byly vylisované rostliny, které si žáci sbírali během vycházky. Mnozí si zkusili poprvé vytvořit takový malý miniherbář.
Všechny práce byly velmi zdařilé, a také kladně ohodnocené.