Základy kriminalistiky a svědectví

Beseda je zaměřena na rozvoj pozornosti a paměti. Cílem je, aby se děti naučily zapamatovat si důležité informace, pokud se stanou svědky protiprávního činu. Cvičení je zaměřeno především na schopnost slovně nebo písemně popsat osoby, věci, vozidla nebo místo trestného činu. Praktické nacvičování konkrétních dovedností probíhá pomocí modelové situace za využití pracovních listů.