Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci.
Ve středu 1. září začne školní rok 2021/2022. Vstup do budovy školy bude žákům umožněn v čase od 7:20 – 7:40 hodin vchodem pro první stupeň a to pouze v roušce nebo respirátoru. Ochranný prostředek se bude nosit ve společných prostorech školy, žáci budou řádně poučeni. U vchodu bude přeměřena teplota a povolen vstup do šaten.
Ve třídě proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí třikrát po sobě: 1. test se provede 1. září, 2. test 6. září a 3. test 9. září 2021 v době 7:40 – 8:00 hodin. V případě, že má dítě 14 dnů po druhé dávce očkování, nebo v posledních 180 dnech prodělalo nemoc covid nebo potvrzení o testování z odběrového místa, ať předloží potvrzení třídnímu učiteli. (nebude testováno).Výuka bude 1. září probíhat do 9:00 hodin, obědy ve školní jídelně budou vydávány od 11:45 – 14:00 hodin. Provoz školní družiny od 1. září 6:30 – 8:00 hodin a 11:40 – 17:00 hodin.
Těším se na vás a přeji vám bezproblémové vykročení do pátého ročníku.