Výkup kaštanů a žaludů

Výkup kaštanů a žaludů  proběhne i letos v myslivně  ve Staré Bělé ve středu 19.10. a čtvrtek 20.10 v čase od 16:00 do 18:00. 

Sběrem pomůžete místnímu sdružení v přikrmování zvěře v zimním období. Cena výkupu je jen symbolická –  1 Kč za 1 kg kaštanů a 3Kč za  1 kg žaludů. 

Adresa  myslivny: Na Pešatku 7 

724 00 Ostrava-Stará Bělá 

     V případě dotazů se obraťte na p. školníka Václava Kopeckého.