Vv – diamant

Ve výtvarné výchově jsme pomocí voskových pastelů metodou frotáže zvýraznili strukturu skladů papíru.