Vše, co potřebuji, najdu v knihovně

Středeční dopoledne 14. prosince bylo věnováno knihovnické lekci. Žáci se dozvěděli, jak se mezi
velkým množstvím knih zorientovat. Ve skupinách vyplňovali katalogizační lístky. Nejlépe si vedly
chlapecké týmy ve složení: Matyáš Šťástka, Matyáš Hlavenka, Tom Schönwälder, Tobiáš Tokarčík,
Martin Patrik Hořínek, Sebastian Běla, Josef Kamenický, Radim Bědajanek, Jiří Folta. Hoši byli
odměněni malou sladkostí. Děti si též vyzkoušely vyhledat konkrétní knižní titul v počítačovém systému.
Závěr patřil knižním tipům. Děkujeme slečně knihovnici Lucii Kudlové za pěkně vedenou besedu
a těšíme se na další setkání. Žáky chválím za kázeň a vzorné chování. 🙂