Vlastnosti látek – praktické měření

Dnešní vyučovací hodinu přírodovědy jsme prakticky měřili: délku, teplotu, čas, hmotnost. Délku a šířku třídy, okna, lavice, učebnice, výšku žáka, obvod hlavy, stehna, vážili jsme jablíčko, sešity, měřili teplotu těla i ve třídě, počet slov přečtených za minutu, počet dřepů za minutu. Žáci si ve skupinách vyzkoušeli různá měřidla prakticky. Práce byla zábavou.