Velké Karlovice – ozdravný pobyt

Dojeli jsme v pořádku. Cesta proběhla bez komplikací. Děti se už ubytovávají. Sníh tu není. 🙂