Velikonoční příběh a jeho poselství

Příchod jara a biblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta nám přišla přiblížit paní Marta Olšovská. Poutavé povídání doplnily aktivity spojené s jarním probouzením přírody.