Vánoční dílny

Dnes, tedy v pátek, proběhly v naší třídě Vánoční dílny. Pokračovali jsme v započatém díle, které jsme začali již ve středu ve výtvarné výchově. Výrobek – vánoční stromeček – byl poměrně těžký a vyžadoval velkou přesnost při sestavování dřívek a jejich lepení. S výrobkem jsme se sami poprali a nakonec ho všichni zvládli. Stromeček si každý vyzdobil různými ozdůbkami a těšíme se již na Vánoční jarmark, který proběhne v úterý 5.12. 2023.
Děkujeme paní Pilchové za materiál – dřívka, která dodala pro každého žáka perfektně nařezaná a zabalená pro každého do sáčku.
Poděkování patří i Sdružení rodičů za poskytnutý příspěvek, za který byly nakoupeny ozdůbky na výrobek.