Vánoční dílny

Během dnešních vánočních dílen jsme společně vyráběli krásné svíčníky a jednotlivě i další výrobky, které si můžete zakoupit v úterý během vánočního jarmarku.

Tímto vás celá 6.A zve na každoroční školní vánoční jarmark.