Vánoční dílny

V pátek 2. 12. proběhly na naší škole Vánoční dílny. První hodinu naše třída pomáhala ve třídě 1. A. Prvňáčci i deváťáci vyráběli vánoční ozdobné šišky a práce se jim moc dařila. Pak se naši chlapci přesunuli na besedu „Škola osobního života“ a dívky zůstaly ve třídě samy. Pustily se do výroby vánočních svícnů, zdobily perníčky a vyráběly ozdoby na vánoční stromeček. Poslední vyučovací hodinu jim na pomoc přišli i chlapci a společnými silami výrobky dokončili.