V počítačové učebně

V dnešní hodině Informatiky jsme s třídní paní učitelkou trénovali matematiku a český jazyk na stránkách www.onlinecviceni.cz. Práce se nám celkem dařila. 🙂