Tvoje cesta načisto

Ve čtvrtek 3. listopadu se žáci účastnili dvouhodinového programu Tvoje cesta cesta načisto, který cílí na primární protidrogovou prevenci. Program byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu. Byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policistky k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Žáky film i otázky zaujaly, ocenili také možnost prohlédnout si i vyzkoušet testy na alkohol a drogy.