Svatý Martin

Zhlédnutím televizního pořadu NAŠE TRADICE si žáci připomněli legendu o sv. Martinovi. Do sbírky pro Charitní
dům sv. Benedikta Labre v Ostravě a Šatník Charity Ostrava se zapojili žáci: Aujezdská Anna, Bártková Elen, Hlatký
Ondřej, Kotula Ondřej. Třídní projekt zaměřený na pomoc potřebným byl ukončen vybarvením obrázků tohoto
světce.