Starobělská bábovka

Do této celoškolní akce se přihlásilo 42 bábovek. Za naší třídu se toho ujala Nelinka Smutná se svou maminkou. A i když nevyhrála, líto jí to nebylo. Krásné vystoupení dětí z pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Gavlové nás rozveselilo a moc jsme si tento den užili.