Sportování s rodiči

Páteční odpoledne 26. května se v areálu a na hřišti naší školy uskutečnil sportovní den dětí s rodiči.
Dvacet disciplín absolvovali: Bědajanek Radim, Běla Sebastian, Dítě Patrik, Hlavenka Matyáš, Hořava
Matěj, Hořínek Martin Patrik, Pilchová Nela Sofie, Schönwälder Tom, Sošková Magdaléna, Tokarčík
Tobiáš a Veselý Dominik. Byl to aktivně strávený čas plný pohybu a zasloužených odměn.
Děkuji rodičům za hojnou účast.