Školní výlet

Naše putování 31. května bylo zahájeno prohlídkou Valašské dědiny i s výkladem průvodce. Díky stavbám
z konce 18. století měli žáci možnost nahlédnout do každodenního života lidí valašské vesnici. Kromě
prostých dřevěnic bezzemků viděly děti interiér větrného mlýna, hospody, školy, vyslechly výklad o
školní docházce v dobách dávno minulých a zhlédly při práci metláře.
Posléze jsme se přemístili na Karlův kopec, kde se nachází 31,09 metrů vysoká Jurkovičova rozhledna.
Po zdolání schodiště byli všichni odměněni parádním výhledem do okolní krajiny.
Program pokračoval v kempu, kde žáci využili dětské hřiště, trampolíny… a měli možnost zakoupit si
upomínkové předměty. Následovala zábavná část dne, tj. hry a soutěže. Po krátké relaxaci jsme se ocitli
v Pohádkovém lese, kde na nás čekaly nadpřirozené postavy i s úkoly. Nechyběl loupežník s ukrytým
pokladem. Celý program byl ukončen vyhodnocením družstev a sladkými odměnami.
Všichni jsme si dnešní slunečný den užili. 🙂
Chválím žáky za kázeň a pěkné chování po celou dobu pobytu v Rožnově pod Radhoštěm. 🙂