Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 15. února proběhla na druhém stupni naší školy Olympiáda v anglickém jazyce, které se zúčastnili vybraní žáci šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Soutěžící byli rozděleni do mladší a starší kategorie.

Všechny žáky čekalo nejprve porozumění poslechu. Nesnadným úkolem zástupců šestých a sedmých tříd bylo vybrat z osmi nabízených obrázků šest, které se od sebe lišily pouze v malých detailech. Starší žáci si museli poradit s doplněním chybějících slov v písničce. Druhým úkolem bylo hovořit o vybraném tématu a čelit doplňujícím otázkám poroty. Do třetice museli žáci pohotově reagovat na tři vylosované situace týkající se běžného života.

Všichni zúčastnění si zasluhují velikou pochvalu za prokázané jazykové dovednosti a za schopnosti poradit si se všemi úkoly, které na ně během soutěže čekaly.

Výkony žáků zejména v druhé věkové kategorii byly velmi vyrovnané, a tak bylo pro porotce velmi obtížné vybrat zástupce, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Komu tedy budeme nakonec držet 1. března palce? Lucce Rakusové jako vítězce první – mladší kategorie a Nelly Pchálkové jako postupující za druhou – starší kategorii. Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole.

Soustředění před poslechovým cvičením
Lucka jako vítězka za první věkovou kategorii
Nelly – vítězka druhé věkové kategorie
Všichni byli úspěšní!