Skautský den

Svatý Jiří je patronem všech skautů a skautek. Dne 24. dubna jsme si ve třídě připomněli, že mezi nejdůležitější zásady skautingu patří statečnost, čestnost, pravda. Péťa Hajchel a Tomáš Kudělka svým spolužákům představili skautský stejnokroj a odpovídali na jejich dotazy. Vlčat máme ve třídě celkem pět (Péťa, Tomáš K., Matěj, Martin a Jindra). Diskuze byla natolik zajímavá, že nám chybí obrazová dokumentace 👩‍👧‍👧🙂.