Sběr kaštanů a žaludů – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, kteří se letos podíleli na pomoci v přikrmování zvěře v zimním období. Výkup proběhl již podruhé v myslivně ve Staré Bělé a místnímu sdružení se povedlo vykoupit přibližně 1260 kg kaštanů a 536 kg žaludů. Pochvala patří např. sourozencům Gelnerovým, Hajchelovým či Strakošovým, ale samozřejmě i všem ostatním, které jsme nezmínili.