Rozloučení a poděkování

Dnes tedy nastal poslední den letošního školního roku. Byl to rok nelehký a o to více se už všichni těšili na prázdniny. Všechny žáky chválím za velký pokrok a odvedenou práci. Užijte si sluníčka, vody a volných dnů.
Všem rodičům pak děkuji za spolupráci a podporu, děkuji za krásné dárky a přeji všem pohodovou dovolenou a hodně radosti ze svých dětí. Dětem přeji hodně úspěchů v příštím školním roce.