Recitační soutěž

Třídní kolo v recitaci se konalo ve čtvrtek 21. prosince. Děti měly možnost výběru ze dvou níže uvedených
básní z čítanky pro pátý ročník. Do školního kola, které se uskuteční v pondělí 22. ledna, postupují žáci:
Inés Kratochvílová, Nela Sofie Pilchová a Tom Schönwälder. Pilně nacvičujeme.