Provoz školy od 1. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám a provoz škol a školských zařízení v období 1. 2. 2021 – 14. 2. 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud, do školy chodí žáci pouze 1. a 2. tříd, v  ostatních  třídách (3. – 9. třídy) bude probíhat distanční výuka.

Od 15. 2. – 19. 2. 2021 jsou jarní prázdniny. Prosím sledujte web, další informace poskytneme ke konci jarních prázdnin.

Mgr. Jana Poledníková, ředitelka školy