Projektový den „Rodilý mluvčí“

V pátek 10. 6. 2022 se uskutečnil projektový den s rodilým mluvčím panem Alanem Jannetem s vycházejícími žáky 5. ročníků.

Pan lektor seznámil žáky s programem. Zaměření bylo na Životní prostředí a Cestování. Společně komunikovali v anglickém jazyce. Byli rozděleni do 5 skupinek a formou didaktických her poznávali zvířata a hmyz. Pomocí kostiček skládali slovo, jak se správně píše. Poté zhlédli krátké video o Hmyzu a anglicky si pak povídali a názorně pojmenovávali na tabuli části těla, popis hmyzu, důležitost pro život. 

Další část byla věnována stromům a jejich přínosu pro Zemi. Učili si pojmenovávat stavbu stromu a jeho přínos pro přírodu. Poslední aktivitou bylo Cestování. Pomocí obrázků na tabuli se učili dopravní prostředky – co vše potřebujeme k cestování. Žáci pak vyprávěli, čím cestují a kde ve světě už byli. Na závěr pan lektor promítl krátké video z Panama City Beach, kde žil, než se přestěhoval do Česka. Žákům se aktivity líbily, měli možnost si ověřit své znalosti angličtiny v praxi.

Mgr. Kateřina Coufalová
speciální pedagog