Projektový den „Létající barvy“ a „Logické hry“

Dne 6. 6. 2022 proběhl  s žáky 3. ročníků v rámci reedukace Projektový den s názvem ,,Létající barvy“ a ,,Logické hry“. Pod vedením odborníka na Zábavné učení pana Lukáše Langera se žáci naučili míchat barevné odstíny a následně si každý samostatně pomocí centrifugy ozdobil své triko.

Pan lektor žáky seznámil se souborem logických her. Děti si je pak zkoušely a každý si našel svůj postup, jak dojít do cíle. Obě tyto aktivity byly pro děti velkým přínosem. Seznámily se s novou technikou práce s textilem. Pozorovaly jeden od druhého, jak se jim to daří. Vzájemně se podporovaly a rozvíjely svou fantazii. U logických her se seznámily s možnostmi a postupy, které by pomohly rozvíjet jejich logické myšlení.

Mgr. Kateřina Coufalová, speciální pedagog