Projekt k 60. výročí školy

Oslava 60. narozenin naší školy pokračovala i prvním říjnovým dnem.
Náš program jsme odprezentovali, navštívili partnerskou třídu 7. B
a dozvěděli se mnoho nového.
Následovalo sportování na školním hřišti. Slunečný den jsme si všichni užili.
Děkuji Sdružení rodičů za sladkou odměnu pro žáky.