Projekt Hrdá škola

Ve dnech 29. a 30. 9. se uskutečnil celoškolní projekt s názvem Hrdá škola. Naše třída se první projektový den zaměřila na soutěžení. Žáci soutěžili o nejoriginálnější „školní tašku“ a navrhovali, jak by mohla vypadat „škola snů“. Také jsme si povídali o tom, co může způsobit chyba v životě člověka nejen ve škole, ale také v různých pracovních profesích.  Druhý den jsme navštívili prvňáčky a pomáhali jsme jim vyrábět papírové modely školy.