Projekt Dny Evropy

Po delší pauze mohl v letošním roce opět proběhnout projekt Dny Evropy, který vyvrcholil prezentacemi jednotlivých zemí Evropské unie ve dnech 28. a 29. dubna 2022.

Cílem projektových dnů bylo pochopení různorodosti států a obyvatel Evropy, jejich historie, tradic, jazyka, kultury a dalších oblastí života lidí žijících v daných zemích. V letošním roce zpracovalo 12 třídních kolektivů druhého stupně zajímavosti o Portugalsku, Belgii, Slovensku, Irsku, Bulharsku, Lucembursku, Rumunsku, Maltě, Řecku, Estonsku, Polsku a Litvě. Kromě výzdoby tříd nechyběly ani hudební a taneční ukázky nebo ochutnávka tradičních jídel. Na žáky jednotlivých třídních kolektivů čekal v každé třídě také pracovní list s deseti otázkami souvisejícími s prezentovanou zemí. Do celkového hodnocení se započítávala výzdoba třídy, relevantnost a zajímavost informací a také body za správné odpovědi ve vytvořených pracovních listech.

Výsledné body byly vcelku vyrovnané, ale jak už tomu bývá, vyhrát může jen jeden. V našem případě tři. Na třetím místě skončila třída 9. C s prezentací Litvy. Druhé místo obsadila třída 7. A a její zpracování informací o Irsku. První příčka patří třídě 7. B, která si toto místo zajistila díky své prezentaci Bulharska. Na tři třídní kolektivy čekal při vyhodnocení projektu nejen diplom, ale také poukaz na jeden den bez školy, který proběhne formou edukační vycházky.

Blahopřejeme nejen vítězným kolektivům, ale chválíme také ostatní zúčastněné třídy za aktivní přístup k projektovým dnům a přejeme všem hodně dobrých nápadů a kreativity do dalších projektů.

6. A – Portugalsko
6. A
6. B – Belgie
6. B
6. C – Slovensko
6. C
7. A – Irsko
7. A
7. B – Bulharsko
7. B
7. C – Lucembursko
7. C
8. A – Rumunsko
8. A
8. B – Malta
8. B
8. C – Řecko
8. C
9. A – Estonsko
9. A
9. B – Polsko
9. B
9. C – Litva
9. C
9. C – Předávání diplomu za 3. místo
zástupci 9. C
7. A – Předávání diplomu za 2. místo
zástupci 7. A
7. B – Předávání diplomu za 1. místo
zástupci 7. B