Prohlídka SPŠ Ostrava Vítkovice

Dne 21.9.2021 měli žáci osmých a devátých tříd možnost seznámit se s prostředím a studijními obory na „Zengrovce“, tedy Střední průmyslové školy Ostrava Vítkovice. Prohlédli si prostory, ve kterých se studenti učí pracovat s CNC stroji, zjistili k čemu je přesné měření, viděli rozebrané motory a auto, které lze rozložit a zase složit. Nechyběla ani robotika a 3D tisk, které však už znají ze školy. V učebně virtuální reality si zájemci vyzkoušeli střílet s neexistujícím lukem, ale studenti SPŠ se v této učebně učí opravovat motory. Na Zengrovu se podíváme ještě s dalšími žáky 15.2.2022.

Nahlédnutí do prostředí středních škol by mělo deváťákům ulehčit rozhodování při volbě studijního oboru, která je v nejbližší době čeká. Mohou školy vzájemně porovnávat a správně se rozhodnout.