PRIMA POKUSY

V první části výukového programu s názvem Máme rádi mléko si žáci ze smetany utloukli máslo, které
namazali na kolečka rohlíků a ochutnali. Ve druhé vyučovací hodině pomocí mléka, potravinářských
barev a několika kapek tekutého mýdla vykouzlili pohybující se duhu v mléce. Děkujeme paní Ing.
Dagmar Gluchové za výborně připravené aktivity, které žáky zaujaly a dověděli se mnoho nového.