Prevence negativních jevů

Jsme kamarádi, tak se jmenovala dnešní lekce prevence negativních jevů. Děti hrály hry, díky kterým si uvědomily, jak se chová správný kamarád a jak by měly reagovat, pokud se jim nějaké chování nelíbí. Také hodnotily to, co jim přijde pro komunikaci důležité.