Předškoláci ve škole

Dnes nás ve třídě navštívili předškoláci z horní školky. Naučili jsme je jazykolamy, ukázali jsme jim jak už umíme psát a řekli taky něco anglicky. Předškoláky jsme zapojili do mnoha věcí: diktovali dětem slova na psaní, pracovali s obrázky, vyplňovali pracovní list a zahráli si hru na interaktivní tabuli. Prvňáci si vyzkoušeli roli pomocníků. Pomáhat se naučili od deváťáků, kteří od září pomáhají jim. Byla to velice milá návštěva.