Přání úspěšných přijímacích zkoušek

Milí žáci, přeji Vám pevné nervy a úspěšné přijímací zkoušky.