Přání

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví, štěstí a pohodu Vám přejí
všichni zaměstnanci ZŠ Ostrava-Stará Bělá.