Práce budoucích školáků ve školní dílně

Stejně, jako v minulém školním roce, jsme pracovali s dětmi mateřských školek v naší školní dílně. Pro děti jsme tentokrát připravili jednoduchou dřevěnou skládanku ryby, kterou si pod metodickým vedením a za dohledu a pomoci asistentů slepily, dokreslily oči, šupiny a následně vše natřely bezbarvým lakem.

Dne 9. listopadu v dílně pracovaly děti z MŠ Blanická a 23. listopadu z MŠ Mitrovická. Spolupracovali jsme i s hendikepovanými dětmi z MŠ Čs. Exilu z Ostravy-Poruby.

Práce v dílně se dětem líbila, všichni odcházeli se svým výrobkem spokojeni.