Popis literární postavy

Celý rok probíhá v naší třídě čtenářská dílna. V posledním měsíci se děti věnovaly především literární postavě. Vyhledávali jsme ve svých knihách přesné popisy postav. Zaměřovali jsme se hlavně na detaily a rozšiřovali si slovní zásobu. V poslední hodině čtenářské dílny jsme se pak seznámili s knihou Anna ze Zeleného domu od L. M. Montgomeryové a pokoušeli jsme se vystihnout hlavní hrdinku Annu. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.