Poděkování

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za vaši celoroční příkladnou spolupráci, popřála všem krásné, pohodové léto. A já se budu těšit na shledání v září.

Jaroslava Kovaříková